fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZAREJESTROWANI

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu www.zarejestrowani.pl jest dla nas kluczowa, stąd Znajdź Gabinet Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej – właściciel serwisu, dokłada wszelkich starań by taką prywatność zapewnić.

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług stworzyliśmy niniejszy dokument, który nazywamy Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa, które ci przysługują, jak i nasze obowiązki, które przestrzegamy by zagwarantować, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia. W dalszej treści sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane zgodnie z poniższymi definicjami:

Znajdź Gabinet – to my – spółka prawa handlowego, o następujących danych: Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej (ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Dolna) o numerze NIP 8141690548, KRS 0000787192, REGON 383410155 – właściciel serwis www.zarejestrowani.pl. To my – Znajdź Gabinet – jesteśmy też Administratorem Danych Osobowych.

Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika (w przypadku praktyki zawodowej) lub osób uprawnionych i wskazanych przez Użytkownika (w przypadku podmiotu leczniczego z dostępem na kilka stanowisk/kont) w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.zarejestrowani.pl należący do Znajdź Gabinet za pośrednictwem którego świadczymy swoje usługi.

Użytkownik – klient Serwisu będący albo podmiotem leczniczym (za które działają uprawnione osoby fizyczne) albo osobą fizyczną prowadząca praktykę zawodową – który posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Znajdź Gabinet w Serwisie.

Gość – osoba odwiedzająca Serwis, nie logująca się na konkretne konto Użytkownika lub nie posiadająca go.

Ty, Twój – Użytkownik.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest: Znajdź Gabinet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej (ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Dolna) o numerze NIP 8141690548, KRS 0000787192, REGON 383410155.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Mailowo: info@fizjorejestracja.pl;

Pisemnie: Znajdź Gabinet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieleckiej 105 w Kolbuszowej Dolnej (36-100);

Telefonicznie: 690 008 364.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem: iod@

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy możliwe formy pozyskiwania danych osobowych w Serwisie:

Informacje podawane są przez Użytkowników dobrowolnie podczas rejestracji w Serwisie, podczas kontaktu z nami poprzez formularze w Serwisie, pocztę elektroniczną lub komunikatory internetowe.

Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Serwisu to informacje pobierane przez Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej obejmujące dane: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu i rodzaj systemu operacyjnego), typ i język przeglądarki, dane o adresie IP z którego następuje połączenie. Zebrane informacje nie są wykorzystywane w takiej formie, która umożliwiałaby ich bezpośrednie powiązanie z danymi osobowymi Gości i Użytkowników.

W niektórych częściach Serwisu zamieszczamy narzędzia do obsługi mediów społecznościowych, aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami tych portali a w szczególności ułatwić im wzajemne przesyłanie linków do treści naszego Serwisu.

Cookies – pliki wysyłane do urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy dane osobowe na podstawie kilku przesłanek, które opisaliśmy poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem:

W przypadku rejestracji konta Użytkownika, podstawą jego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli możliwość przetwarzania Twoich danych w celu zawarcia i realizacji umowy.

W celu umożliwienia rozpatrywania ew. reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w formularzu kontaktowym. Wówczas podstawą prawną jest Nasz prawnie uzasadniony interes czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności.

Przetwarzany także dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, ewentualnie dane firmy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres rejestrowy, nr NIP i REGON, dane przelewów, numery kont bankowych. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Znajdź Gabinet) z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody (tj. Twojego dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego przyzwolenia). W takich przypadkach wyraźnie poprosimy o Twoją zgodę przed zbieraniem lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem Znajdź Gabinet w zakresie zbierania danych osobowych jest umożliwienie tworzenia i obsługi kont Użytkowników, prowadzenie korespondencji w sprawach biznesowych, umożliwienie kontaktu z Użytkownikami. Niektóre informacje są wymagane do realizacji transakcji. Pewne informacje mogą być również wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb, w tym do interaktywnej komunikacji i innych usług. Serwis może również zawierać opcjonalną rejestrację do wybranych usług, ankiety i kwestionariusze z prośbą o podanie informacji, jak również szereg możliwości zadawania pytań przez Gości i Użytkowników.

Wykorzystujemy udostępnione przez Ciebie informacje przy projektowaniu i tworzeniu lepszych rozwiązań, dostosowywaniu działania Serwisu do Twoich potrzeb, ulepszaniu współpracy z Tobą oraz udzielaniu porad i pomocy dotyczącej świadczonych przez nas usług.

Wiele danych możesz podawać dobrowolne, jednak jeśli nie udzielisz nam pewnych informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczać (lub kontynuować dostarczania) odpowiednich produktów lub usług.

Zebrane od Ciebie informacje na podstawie Twojej świadomej zgody, możemy wykorzystdo budowy ofert marketingowych i reklamowych zindywidualizowanych pod Twoim kątem. Ten rodzaj reklamy może być realizowany przy pomocy widocznych dla Ciebie elementów na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych lub w popularnych wyszukiwarkach.

Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy przesyłać Ci newsletter zawierający informacje o naszej usłudze, jej działaniu, możliwościach czy promocjach. Twoja zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Wówczas nie otrzymasz kolejnych wiadomości newslettera. Zawsze możesz w swoim profilu Użytkownika zmienić opcje dotyczące możliwości otrzymywania newslettera.

Również, gdy wyrazisz chęć w formie zgody, możemy Twoje dane udostępnić partnerom marketingowym, którzy będą mogli wówczas przesłać Tobie sprecyzowane dla Ciebie materiały.

Domyślnie Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji). W Swoim profilu możesz jednak wyrazić zgodę na profilowanie, dzięki czemu będziesz otrzymywać lepiej dopasowane treści.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym partnerom biznesowym, aby mogli oni świadczyć na naszą rzecz usługi, które są zgodne z warunkami niniejszej Polityki Prywatności (np. zarządzanie bazami danych, wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail, sprzedaż oprogramowania oraz przeprowadzanie działań w naszym imieniu). Nasi partnerzy zostali

zobowiązani do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności na podstawie umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom zewnętrznym, takim jak doradcy prawni i organa ścigania, w związku z powstaniem, skorzystaniem lub obroną roszczeń prawnych, w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych, lub w celu udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania w ramach procesów prawnych, w celu ochrony naszych praw i własności oraz praw i własności naszych przedstawicieli, klientów i innych, w tym do egzekwowania naszych umów, wykonania nakazów sądowych, wezwań lub innych monitów związanych z procesami prawnymi. Lista naszych zaufanych i wiarygodnych partnerów znajduje się <link>.

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do udostępnienia danych osobowych na żądanie upoważnionych do tego organów rządowych lub ścigania.

Możemy również ujawniać informacje na Twój temat podmiotom zewnętrznym za Twoją świadomą i wyraźną zgodą. Taka sytuacja może mieć miejsce przy integracji usług Serwisu z innymi dostawcami, których rozwiązania mogą komunikować się z Serwisem w celu udostępnienia dodatkowych funkcjonalności. Miejsca te są oznaczone i przed wykonaniem jakichkolwiek działań, prosimy o zgodę. Jeżeli jej udzielisz – zostaną podjęte dalsze kroki – np. włączenie usług poprzez dodatki innych firm (plugin’y).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie czynności realizowane w naszym Serwisie są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie czy testy bezpieczeństwa. Proces szyfrowania koduje informacje zawarte w Twojej przeglądarce tak aby były możliwe do odczytania tylko przez serwery Znajdź Gabinet i nikogo więcej.

Ponieważ technicznie nie można gwarantować, że każda transmisja danych w Internecie jest całkowicie bezpieczna, mimo dokładania przez nas wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, Znajdź Gabinet nie może zapewnić ani w inny sposób zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Więcej informacji o dobrych praktykach, porady i pomocne materiały dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w części poświęconej bezpieczeństwu w sieci, <link>

RETENCJA – CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. W szczególności będą to:

Twoje dane osobowe (w a przypadku podmiotu leczniczego – dane osób wykonujących świadczenia w ramach podmiotu) przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usług przez Znajdź Gabinet oraz związanych z Serwisem funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z zawartą umową.

Po usunięciu Konta, Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dokumentacja medyczna zawarta na Twoim koncie Użytkownika Serwisu w przypadku zakończenia umowy musi być przeniesiona w inne miejsce zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej. Kwestia przeniesienia wymaga indywidualnego określenia zasad migracji danych – w tej sprawie prosimy o kontakt.

W przypadku gdy ze świadczeniem usługi wiąże się konieczność wykonania obowiązków prawno-skarbowych, niezbędne dane przetwarzane będą przez okres wymagany prawem (najczęściej 5 lat od daty realizacji obowiązku prawno-skarbowego).

Dane których podstawą przetwarzania jest zgoda – będziemy mogli przetwarzać do czasu jej cofnięcia lub zakończenia świadczenia usługi dla której zgodę tę otrzymaliśmy.

Nadto, dane osobowe Gości i Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Te ustawienia możesz zmienić w Twojej przeglądarce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wykorzystywane przez nas serwery znajdują się w Polsce. Nasi partnerzy posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub tak jak w przypadku Google i Facebook, mimo że podmioty te mają swoje siedziby na terenie USA, na potrzeby odbiorców w Europie umieścili oni swoje przedstawicielstwa na terenie EOG a tym samym podlegają obowiązującym w Europie przepisom o ochronie danych osobowych (RODO).

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Google i Facebook możesz znaleźć na ich stornach poświęconych prywatności <glink> i <flink>

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wyrokiem TSUE ws. C-210/16 (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) również jesteśmy Administratorem Danych wobec tych danych, które są przetwarzane na profilach Facebook oraz Instagram zarządzanych przez Znajdź Gabinet Sp. z o.o. Tym samym przetwarzamy dane użytkowników Facebook’a czy Instagrama, którzy odwiedzają nasze funpage, wchodzą z nimi w interakcję albo komunikują się za pomocą komunikatora Messneger.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Znajdź Gabinet Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw, których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić. Możesz realizować je przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: info@fizjorejestracja.pl. Masz prawo do:

Dostępu do Twoich danych na mocy art. 15 RODO. W szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, możesz:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO). Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Żądania usunięcia danych w oparciu o art. 17 RODO. Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia i rezygnację z korzystania z Serwisu. Rezygnacja ta jednak musi się wiązać z określeniem zachowania ciągłości prowadzenia dokumentacji medycznej (jeżeli rozpoczęcie już nastąpiło). Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody, a zgoda ta została cofnięta,

wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zapisy historii logów Serwisu, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (podstawa art. 18 RODO). Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci plików XML jako formatu powszechnie używanego, nadającego się do odczytu maszynowego i pozwalającego na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na mocy art. 21 RODO. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Prawo to możesz zrealizować poprzez zmianę w profilu Użytkownika ustawień umożliwiających włączanie lub wyłączanie zgód na określone cele przetwarzania lub pisząc do nas na adres mailowy info@fizjorejestracja.pl.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z umową o świadczenie usług oraz przepisami prawa.

NAPISZ DO NAS

  Znajdź Gabinet Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi...

  ADRES

  Kolbuszowa Dolna,
  ul. Mielecka 105

  GODZINY PRACY

  Pon. – Pt. 8:00 – 20:00

  TELEFON

  Copyright © 2020 Fizjorejestracja